Suhteet muihin yhteisöihin ja järjestöihin


 

- Suomen Judoliitto ry
- Osa seuran jäsenistä kuluu Suomen Dan kollegio ry
- Seuran jäsen Daneista osa kuuluu myös Kodokan Judo Institute:n (Tokio) jäseneksi.
- Myös henkilönä, Hiro Tanayama kuuluu Japanin Judoliiton, sekä Kodokanin kansainvälisen
osaston jäseneksi.